PREDAVAČI

Aleksandar Imsiragić

Aleksandar Imširagić je predsednik Međunarodne Asocijacije za Astrološka Istraživanja ISAR sa sedištem u Los Anđelesu i direktor Instituta za Astrološka istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler“ u Beogradu.

Takođe, Aleksandar je i predstavnik Asocijacije za Sveobuhvatnu Energetsku Psihologiju – ACEP (Association for Comprehensive Energy Psychology) u Srbiji, gde vodi poseban edukativni program iz Energetske Psihologije.

Pored Beograda, svoja predavanja i konsultacije Aleksandar svake godine drži širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, kao i u mnogim evropskim gradovima, Rusiji, Kini i Indiji.

Autor je 16 astroloških knjiga i organizator je redovnih godišnjih međunarodnih astroloških konferencija u Beogradu od 2001. godine.

Fei Kokran

Fei Kokran, B.S.E., TACC je predsednik međunarodne kompanije Cosmic Patterns Software, Inc. za astrološki softver, kao i predsednik Avalon škole astrologije. Ona je i jedan od prvih diplomaca u Avalon školi astrologije, gde je dobila diploma iz teoretske i primenjene kosmičke kibernetike. Fei ima iskustvo u različitim oblastima, uključujući poslovni menadžment, kompjuterke tehnike, edukaciju, kao i specifična polja u astrologiji (kao što je astrologija harmonika). Fei je uključena u rad više astroloških organizacija širom Amerike, a aktivna je i na polju povezivanja astroloških škola i razmene astrološke edukacije.

www.astrosoftware.com
Lea Imširagić

Dr Lea Imširagić je magistrirala na medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2005. godine na katedri za fiziologiju u oblasti magnetobiologije. Dalja istraživanja nastavila je u okviru astrologije, stekavši sertifikat međunarodnog profesionalnog astrologa ISAR CAP, 2006. godine u Klivlendu, Ohajo (SAD).

Njen istraživački i inovativni duh je vodio da kroz oblasti akupunkture (IASC u Beogradu), cvetnih esencija (međunarodno sertifikovani Bahov praktičar), energetske psihologije (PEAT trener i pronađe zajedničku nit koja integriše naše Biće. sertifikacija Američke Asocijacije za Energetsku Psihologiju ACEP – The Association for Comprehensive Energy Psychology) i koučinga (TTT) pronađe zajedničku nit koja integriše naše Biće.

Lea je tvorac astrološkog sistema isceljivanja “Energetska Astrologija”, a sa suprugom Aleksandrom i nove tehnike u oblasti energetske psihologije – Astro meridijanska tehnika (AMT). Preko deset godina predavač je na konferencijama širom sveta, sa internacionalnim klijentima i studentima. Redovan je predavač na dvogodišnjem programu edukacije za praktičara energetske psihologije, predsednik je Asocijacije za Energetsku Psihologiju, kao i predstavnik ACEP-a za Srbiju. Autor je sedam knjiga, od kojih su neke prevedene na engleski, ruski i turski jezik. Njena knjiga “Women Who Inspire” je postala #1 best selling Amazon book 2017. godine. Leina vizija je širenje radosti kroz edukaciju ljudi o ostvarivanju zdravlja na sva četiri nivoa i postizanju celovitosti kroz energetsku komunikaciju.

Ted Men

A. T. Mann (Tad) je astrolog okrenut ka inovacijama, autor 15 astroloških knjiga, tarot, svetih veština, kao i mandala slikar, arhitetkta i dizajner. On je radio na NCGR odboru i bio je dizajner i prvi koeditor pronalazačkog dnevnika NCGR-a. Njegova dela obuhvataju: The Round Art (Zaokružena Umetnost); The Divine Life: Astrology and Reincarnation (Božanski život:Astrologija i Reinkarnacija); A New Vision of Astrology (Novi pogled Astrologije); The Mandala Astrological Tarot (Mandala Astrološki Tarot); Sacred Architecture (Sveta Arhitektura) i The Sacred Language of Trees (Sveti jezik drveća). Tad drži predavanja i podučava na internacionalnom nivou i dostupan je za konsultacije. Živi u Hadsonu, New York.

www.atmann.net
Armand Diaz

Dr Armand Diaz je konsultant astrolog iz New York-a. Predsednik je NCGR-a, kao i direktor za publikacije. Armand je urednik knjiga i članaka “Astrology News Service” i editor NCGR Enews-a. U njegova dela spadaju: Integral Astrology: Understanding the Ancient Discipline in the Contemporary World and Transpersonal Astrology (Integrativna Astrologija: Razumevanje drevne discipline u savremenom svetu i Transpersonalna Astrologija, Separating Aspects (Separacioni Aspekti), a njegova najnovija knjiga je o astrologija odnosa.

Consultations@ArmandDiaz.com
Hande Kazanova

Hande je počela da studira astrologiju u školi “Wisdom of Sky” od 2001. do 2003. godine. Zatim je završila svoju edukaciju na naprednom nivou Tradicionalne Astrologije u “AstroArt” školi astrologije i dobila diplomu. Sada, Hande podučava astrologiju u “AstroArt” školi.

Postigla je uspeh na ispitu ISAR-a (Internacionalno Udruženje za Astrološka Istraživanja) i stekla status ISAR CAP sertifikovanog astrologa. Takođe je član organizacija OPA i APAI.

 
Banket-new-new