SEMINARI

Nedelja • 28. maj 2023. • 13h do 17h

Uživo i online

KODOVI FIKSNIH ZVEZDA

Fiksne zvezde predstavljaju istinske Stubove Sudbine duše.

Ipak, njihov broj na nebu je ogroman i da bismo otkrili koja od svih zvezda je ključna za našu sudbinu, moramo poznavati posebne kodove po kojima se zvezde aktiviraju u našoj karti.

Sve zvezde su grupisane u 88 sazvežđa, te odatle nose svoje primarne poruke. Takođe, svaka zvezda upravlja određenom planetom ili više njih, a preko određenih kuća natalnog horoskopa one bivaju aktivirane u životu natusa. Na ovom predavanju ćemo upoznati kodove na osnovu kojih otkrivamo upliv zvezda sa kojima smo sudbinski povezani.

U cenu seminara uključena je i najnovija knjiga od Aleksandra: „Stubovi Sudbine 2 – kodovi fiksnih zvezda“ Pored toga, svaki učesnik će imati i snimak predavanja, nezavisno od toga da li seminar pohađa uživo ili u online varijanti.
Cena za uživo prisustvo (+ knjiga „Stubovi Sudbine 2“): 135 EUR
Specijalna cena za uživo prisustvo za učesnike konferencije
(+ knjiga „Stubovi Sudbine 2“): 120 EUR
UZIVO
Cena za ONLINE prisustvo (+ knjiga „Stubovi Sudbine 2“): 125 EUR Specijalna cena za ONLINE prisustvo za učesnike konferencije (+ e-book „Stubovi Sudbine 2“): 110 EUR
online

Ponedeljak • 29. maj 2023. • 17h do 21h

Uživo i online

ASTRO FIT HEALING I UTICAJ MESECA

Moderno doba, brz stil života sa brzom hranom doprineli su da je poznavanje sebe i svojih stvarnih potreba postalo imperativ.

AstroFit je seminar sa temom postizanja zadovoljstva i bliskosti sa sopstvom, balansiranje svih nivoa nas sve do materijalizacije,  postizanja fit forme našeg tela i to korišćenjem određenih astroloških tehnika.

Naše zadovoljstvo je ključ svakog isceljenja, ključ uspeha.

  • Na ovom Workshopu naučićete veoma naprednu astrološku tehniku za balansiranje zadovoljstva sopstvenim izgledom, telom i zdravljem, i to kroz ishranu.
  • Naučićete kako da za svoje klijente i za sebe procenite postojeće ili potencijalne disbalanse, kada oni dolaze, kao i načine za njihovo balansiranje.

Veliku pažnju ćemo posvetiti ASTROANALIZI GOJAZNOSTI. Epicentar našeg fokusa biće na ODREĐIVANJU POKRETAČA DRASTIČNIH PROMENA.

Svi simptomi u ljudskom telu uzrokovani su blokadama u protoku energije. Hrabrost je inicijalna energija za prihvatanje i ulazak u bliskost sa sobom.

Astrološkom  analizom natalne karte, progresija i tranzita utvrdjuju se:

  • astrološki aspekti koji dovode do povećanja težine, pojave problema sa težinom
  • mogućnosti za preuzimanje „kontrole“ nad navikama, mogućnosti za uspostavljenje balansa sopstva
  • zdrav način ishrane
  • pravo vreme za transformaciju navika

Uspešno saniranje svih hroničnih stanja zahteva dugotrajan, usmeren, svestan napor ka otklanjanju uzroka nastanka tog stanja, a uzroci se uvek kriju u pogrešnom životnom stilu.

To znači potrebu za započinjanje sa promenom!

Cilj promena je potpuni preokret svih nivoa našeg bića od fizičkog kao najgrubljeg, do mentalnog, emocionalnog, energetskog i do duhovnog kao najfinijeg, postizanje stanja lakoće, balansiranosti.

Cena za uživo prisustvo: 55 EUR 

Specijalna cena za uživo prisustvo za učesnike konferencije:
50 EUR 

UZIVO
Cena za online prisustvo: 55 EUR 
Specijalna cena za online prisustvo za učesnike konferencije:
50 EUR 
online

Svaki učesnik će imati i snimak predavanja, nezavisno od toga da li seminar pohađa uživo ili u online varijanti!